Wyszukiwanie...
Ikast Etiket - Labelyourself
logowanie&t=1716422061 
0

Polityka ochrony danych - gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych - realizacja umowy

W związku z zakupem dokonywanym w naszym sklepie użytkownik podaje określone dane osobowe,w tym:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Dane dotyczące płatności

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w związku z obsługą dokonanego zakupu, ponieważ jest to konieczne, abyśmy mogli zrealizować naszą część umowy, oraz przez ograniczony czas po zakupie w celu zapewnienia jego zamierzonego przebiegu. Jeśli informacje/dane te przestają być potrzebne, są one natychmiast usuwane z naszego systemu.W przypadku zamówienia dostawy dane kupującego obejmujące imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail zostaną ujawnione firmie kurierskiej w celu umożliwienia dostawy produktów.

Przetwarzanie danych osobowych - Zgoda

W przypadku zaznaczenia pola: „Proszę o przesyłanie mi biuletynu”, adres e-mail oraz informacje dotyczące zakupów/rejestracji w naszym serwisie będą przetwarzane tak długo, jak będą istotne,co w praktyce oznacza - do czasu poinformowania nas przez użytkownika, że nie chce otrzymywać od nas więcej wiadomości e-mail.W dowolnym momencie można odwołać swoją zgodę,otwierając link zamieszczony na końcu przesłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail i informując nas o rezygnacji z otrzymywania naszych biuletynów.

Bezpieczeństwo danych

Niezależnie od tego, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody użytkownika, są one przetwarzane zawsze w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, w tym z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Ochronie Danych.Dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały zgromadzone i są usuwane po zrealizowaniu tego celu lub gdy staną się nieaktualne.Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie przetwarzania danych użytkownika dotyczących płatności oraz administrowania zakupami użytkownika w naszym systemie CRM.Z podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania przez nich danych, co gwarantuje, że spełniają oni stosowne przepisy związane z ochroną danych osobowych użytkownika.

Informacja, sprzeciw, zmiana, przenoszenie i usuwanie danych

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, które z jego danych osobowych posiadamy.Można to uczynić, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Ikast Etiket A/S
Nr CVR: 10402980
Neptunvej 6
DK-7430 Ikast, Dania
Tel.: +45 97 15 53 12
E-mail: info@ikastetiket.dk

W przypadku błędów w danych można żądać ich poprawy, aby przechowywane były prawidłowe informacje. Podobnie użytkownik jest uprawniony do uzyskania danych w formacie standardowym (prawo do przenoszalności danych).W razie chęci skorzystania z prawa do zmiany lub przeniesienia danych należy napisać na podany powyżej adres e-mail.Jeśli użytkownik życzy sobie zaprzestania przetwarzania przez nas jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, również może przesłać taką prośbę na podany wyżej adres e-mail.Dane użytkownika (za wyjątkiem adresu e-mail związanego z innymi istotnymi danymi, na których przetwarzanie użytkownik wyraził zgodę w celu otrzymywania ofert) są usuwane po 6 miesiącach od otrzymania przedmiotu/usługi. W razie chęci wycofania zgody na przetwarzanie adresu e-mail (umożliwiającego nam przesyłanie biuletynu i odpowiednich ofert) można to zrobić w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku zamieszczonego w konkretnej wiadomości z biuletynem.W razie chęci złożenia skargi związanej z przetwarzaniem przez nas danych osobowych można skontaktować się z Duńską Agencją Ochrony Danych pod adresem: Borgergade 28,5., DK-1300 Kopenhaga, telefon +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Polityka Cookies

Dane kontaktowe / wydawca

Ikast Etiket A/S
Nr CVR: 10402980
Neptunvej 6
DK-7430 Ikast, Dania
Tel.: +45 97 15 53 12
E-mail: info@ikastetiket.dk

Wprowadzenie - dla odwiedzających naszą stronę

Ikast Etiket korzysta na swojej stronie z plików „cookies”, aby zapewnić odwiedzającym lepsze wrażenia i ułatwić przeglądanie strony.Pliki „cookies” to dość skomplikowane zagadnienie, ale mówiąc najprościej, są to małe „programiki”, które zbierają informacje na temat aktywności na danej stronie internetowej. Pliki te pozwalają nam dowiedzieć się, ile osób odwiedza naszą stronę oraz które podstrony przeglądają.Dzięki temu możemy zapewnić lepsze wrażenia użytkownikom strony. Istnieje wiele przydatnych sposobów wykorzystywania plików „cookies” w procesie administrowania stroną.

Ponadto za pośrednictwem naszej strony zbierane są dane, np. gdy użytkownik wprowadza je w formularzu kontaktowym.Przechowujemy takie dane w sposób uporządkowany, aby móc ich odpowiednio używać, np. w celu skontaktowania się z użytkownikiem.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2018 r., a my dokładamy wszelkich starań do tego, aby spełniać określone w nim wymagania oraz zapewnić, by dane użytkowników były wykorzystywane wyłącznie do celów, na które użytkownicy wyrażają zgodę.

W ramach tych działań staramy się zapewniać pełną przejrzystość, aby każdy użytkownik wiedział, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe.

Warto pamiętać, że zawsze można napisać do nas w razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików „cookies” i ochrony danych.

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy wyłącznie dane, na których gromadzenie użytkownik wyraża zgodę podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Możemy prosić o podanie:

 • „Danych osobowych” – dane osobowe to dane, które pozwalają ustalić tożsamość użytkownika lub które mogą być niepowtarzalne dla niego.Należą do nich: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu użytkownika.
 • „Inne dane” – czyli np. nazwa firmy użytkownika, branża, w której działa czy przeglądarka używana podczas wizyty na naszej stronie.
 • Ogólnie nie gromadzimy „Danych wrażliwych”.Należą do nich dane dotyczące prywatnych poglądów, przekonań religijnych, rasy czy pochodzenia etnicznego itp.Jeśli pojawi się taka potrzeba, użytkownik zostanie jednoznacznie poinformowany przed otrzymaniem prośby o przekazanie tego rodzaju danych.

W jaki sposób gromadzimy dane?

Gromadzimy dane na dwa sposoby:bezpośrednio i pośrednio.

Bezpośredniego dostępu do swoich danych udziela sam użytkownik, na przykład poprzez:

 • wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej (wprowadzone w nim dane są przechowywane przez ograniczony czas);
 • kontakt z nami za pośrednictwem czatu na naszej stronie internetowej;
 • wypełnienie ankiet lub podobnych kwestionariuszy otrzymanych od nas.

Pośrednie dane użytkownika są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej.Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie (podobnie, jak na wielu innych) użytkownik akceptuje użycie plików „cookies”. Pliki te pomagają gromadzić dane dotyczące aktywności użytkownika na naszej stronie i w odniesieniu do naszych usług.Są to na przykład:

 • Dane dotyczące ruchu na stronie (cyfrowe)
 • Lokalizacja
 • Przeglądarka

Między innymi, dane gromadzone w celach statystycznych, niepozwalające na identyfikację użytkownika, lecz pomagające nam dowiedzieć się, ile osób odwiedza naszą stronę, ile skontaktowało się z nami, a ile dokonało zakupu.

Dane te uniemożliwiają nam zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników i są automatycznie przekazywane do programu „Google Analytics”, o którym można dowiedzieć się więcej tutaj: Google Analytics

W razie potrzeby przejrzenia wykazu plików „cookies” używanych przez nas (i inne firmy) wskazówki dotyczące poszczególnych przeglądarek znajdują się tutaj: Zarządzaj plikami cookies

Aby dowiedzieć się, które pliki „cookies” są często wykorzystywane, zapraszamy na stronę: danskemedier.dk

Dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy dane, które zbieramy?

Zebrane dane wykorzystujemy w z różnych powodów i na różne sposoby.Oto kilka z tych powodów:

 • Zapewnienie lepszych wrażeń osobom odwiedzającym naszą stronę.Możemy obserwować ruchy użytkownika na stronie, aby ją w przyszłości aktualizować i ułatwić odwiedzającym poruszanie się po niej.
 • Wyświetlanie przy innej okazji materiałów reklamowych dotyczących któregoś z naszych produktów lub za pośrednictwem innego środka przekazu.Ewentualnie wykluczenie z określonych działań marketingowych użytkownika, który dokonał już zakupu naszego produktu.
 • Umożliwienie przesłania odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od użytkownika.
 • Poznanie liczby osób odwiedzających stronę w ciągu dnia, miesiąca i roku.

Dane gromadzone są z wielu powodów, jednak ogólnym celem jest doskonalenie naszej działalności tak, abyśmy zawsze mogli poprawiać wrażenia klientów/gości odwiedzających naszą stronę internetową.

Uzyskiwanie dostępu do własnych danych, ich modyfikowanie i usuwanie

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, które spośród jego danych osobowych posiadamy, i zażądać ich usunięcia zgodnie ze swoją wolą.

Wszystkie powyższe informacje zamieszczamy w celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości w zakresie gromadzenia danych na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że udało nam się w czytelny sposób wyjaśnić przyczyny i sposoby wykorzystywania danych zbieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dbamy o dane naszych użytkowników i nigdy ich nie udostępniamy ani nie sprzedajemy.